%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D9%86%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AE%DB%8C%D8%B3-%DB%8C%D9%88%D9%84%DA%A9%D8%A7

تخته نراد - روس - خیس (یولکا)


bazorg slider
مشخصات محصول
نوع چوب:یولکا
نوع بسته بندی:بندیل
کشور سازنده:روسیه
ضخامت:
عرض:
طول:

حداقل سفارش:1 بندیل (8.573 متر مکعب)

نوع چوبیولکا
نوع بسته بندیبندیل
کشور سازندهروسیه